dopalacze, uzależnienie od dopalaczy, dopalacze jak rozpoznać, ośrodek wsparcie

Dopalacze – sygnały ostrzegawcze zażywania

Młodzież bywa lekkomyślna i nie zawsze zdaje sobie sprawę z konsekwencji zdrowotnych swojego postępowania. Dopalacze traktuje jak niegroźną rozrywkę oraz jeden z elementów udanej imprezy, a tymczasem ich działanie na organizm może być zupełnie nieprzewidywalne. Rolą rodziców jest bycie głosem rozsądku i ochrona dzieci przed trwałymi konsekwencjami takiego nieprzemyślanego zachowania. Ale jak rozpoznać sygnały wskazujące na to, że nasze dziecko zażywa dopalacze?

Do niedawna głównymi zagrożeniami, z jakimi spotykały się nastolatki, były papierosy, alkohol oraz nielegalne narkotyki. Te ostatnie są bardzo niebezpieczne, ale na szczęście znamy już ich działanie, co ułatwia nam zauważenie oznak ich przyjmowania oraz ewentualne udzielenie pomocy medycznej. W dodatku są to środki zabronione przez prawo, co oznacza, że ich zdobycie bywa nieco trudniejsze niż np. kupienie alkoholu (który możemy znaleźć na półkach każdego sklepu spożywczego, a nawet stacji benzynowej). Nielegalność tych substancji sprawia również, że nie wszyscy młodzi ludzie odważają się je kupić, w obawie przed konsekwencjami karnymi. Wszystkich tych cech pozbawione są zaś dopalacze. Ich producenci starają się obejść prawo, wytwarzając środki działające tak samo jak znane narkotyki, używając do tego innych, niezabronionych substancji. Jako że lista tych, których posiadanie jest zakazane, stale się wydłuża, twórcy dopalaczy muszą reagować szybko, stale opracowując nowe receptury. Siłą rzeczy nie ma wówczas wystarczającej ilości czasu, by dobrze poznać ich działanie i ewentualne skutki uboczne, a także sprawdzić długofalowe konsekwencje ich zażywania. Z tego powodu dopalacze bywają znacznie groźniejsze dla zdrowia niż znane do tej pory używki.

W składzie dopalaczy znajdują się zarówno naturalne, jak i syntetyczne substancje. Każdy z wyrobów może zawierać nawet kilka lub kilkanaście składników psychoaktywnych. Nietrudno zgadnąć, że działanie takiej mieszanki na ludzki organizm bywa zupełnie nieprzewidywalne, a udzielenie pomocy medycznej niejednokrotnie jest bardzo utrudnione. Każdy z dostępnych dopalaczy jest bardzo szkodliwy, a skala spustoszeń, jakich dokonują one w młodym ciele, zależy m.in. od rodzaju środka, liczby poszczególnych substancji chemicznych, z jakich się składa, wzrostu, wagi i wieku zażywającego, a także okoliczności, w jakich sięgnął po używkę.

dopalacze, uzależnienie od dopalaczy, dopalacze jak rozpoznać, ośrodek wsparcie

Zażywanie dopalaczy powoduje wiele mniej lub bardziej przykrych konsekwencji, takich jak: zwiększenie ciśnienia krwi, przyspieszenie oddechu i akcji serca, omamy i halucynacje, problemy z oddychaniem, uszkodzenie naczyń krwionośnych i serca, stan dezorientacji, lęk, śpiączka, a w skrajnych przypadkach nawet śmierć. Oczywiście, nie są to skutki pożądane, będące przyczyną tak wielkiej popularności tych substancji. Młodzież sięga po nie przede wszystkim w celu doświadczenia ich działania na psychikę i zachowanie. Do takich przyjemnych reakcji należą m.in. euforia, ekscytacja, pobudzenie i błogość. Jeśli chcemy w porę dostrzec, że nasze dziecko używa dopalaczy, powinniśmy więc być czujni na następujące zmiany w jego zachowaniu:

– porzucenie dotychczasowych pasji i zainteresowań,

– zmienność nastrojów: od radości i ożywienia po smutek i brak energii,

– zmiany dotyczące apetytu (nadmierna ochota na jedzenie lub całkowity jej brak),

– problemy w szkole (obniżenie wyników w nauce, wagary, konflikty, nieodpowiednie zachowanie),

– izolowanie się od bliskich (niechęć do rozmów, zamykanie pokoju na klucz, zwracanie dużej uwagi na kwestie prywatności),

– późne powroty do domu,

– nagłe wyjścia, często poprzedzone tajemniczymi rozmowami telefonicznymi prowadzonymi półsłówkami,

– zmiana grupy znajomych, obracanie się w starszym od siebie towarzystwie,

– częste wietrzenie pokoju, nagłe upodobanie do świec zapachowych, kadzidełek i odświeżaczy powietrza,

– problemy z koncentracją,

– znikanie z domu wartościowych przedmiotów, częste zgłaszanie przez dziecko kradzieży lub zgubienia pieniędzy,

– pozytywne lub bagatelizujące wypowiedzi na temat narkotyków lub dopalaczy,

– kłamstwa, wymijające odpowiedzi na pytania.

Czytając powyższą listę, nietrudno zauważyć, iż część z wymienionych objawów stanowi normalne elementy wieku dojrzewania. Fakt ten stanowi jeden z powodów, dla których tak trudno jest zauważyć niepokojące sygnały dotyczące zachowania nastolatka. Kluczem jest dobra znajomość swojego dziecka i wrażliwość na subtelne znaki wskazujące na to, że w jego życiu dzieje się coś niepokojącego. Nie do przecenienia jest więź między młodym człowiekiem a jego rodzicami. Tylko szczerze zainteresowani, chętni do szczerych rozmów opiekunowie są w stanie dostrzec różnicę pomiędzy normalnymi symptomami burzy hormonalnej charakterystycznej dla tego etapu rozwoju a zmianami w zachowaniu wskazującymi na udział środków psychoaktywnych. Bliski kontakt ma również inną zaletę: spoglądając dziecku w oczy jesteśmy w stanie nie tylko wzmocnić więź, ale również zauważyć takie niepokojące symptomy jak dziwnie zaspane i zaszklone spojrzenie oraz zła reakcja na światło.