narkotyki od czasu do czasu, narkotyki okazjonalnie ryzyko, leczenie uzależnień, terapia uzależnień, ośrodek Wsparcie

Narkotyki od czasu do czasu. Ryzyko związane z okazjonalnym używaniem narkotyków

O narkotykach oraz innych używkach najczęściej mówi się w kontekście zagrożenia uzależnieniem. Rzeczywiście, nałóg jest jednym z największych związanych z nimi niebezpieczeństw, jednak nie jest jedynym zgubnym skutkiem używania środków psychoaktywnych. Wielu młodych ludzi nie dostrzega ryzyka w okazjonalnym sięganiu po tego rodzaju substancje. Tymczasem „niewinne” eksperymentowanie potrafi doprowadzić do bardzo przykrych konsekwencji.

Młodość jest specyficznym okresem w życiu: nastolatki dopiero odkrywają, kim są i chętnie próbują nowych rzeczy, chcąc na własnej skórze przetestować ich działanie. Są ciekawe świata oraz jego złożoności i mają „głód” nowych doświadczeń. Okazjonalne używanie narkotyków może być jednym z nich. Używki nie są dzisiaj czymś niecodziennym czy trudnym do zdobycia. Młodzi ludzie mogą je zdobyć bez żadnego problemu, są nimi częstowani na imprezach oraz kameralnych spotkaniach z przyjaciółmi. Część narkotyków uchodzi dzisiaj za sposób na niewinną rozrywkę i urozmaicenie nudnego popołudnia. Rówieśnicy prześcigają się w opowieściach dotyczących ich działania i chętnie próbują kolejnych środków w poszukiwaniu nowych wrażeń. Oczywiście, nie należy popadać w paranoję: nie każdy nastolatek ma za sobą inicjację narkotykową i obraca się w towarzystwie, w którym takie zachowania są zupełnie powszechne i naturalne. Warto jednak uświadomić sobie, że dla dzisiejszej młodzieży nielegalne środki psychoaktywne nie są niczym odległym, egzotycznym i trudnym do zdobycia.

W różnego rodzaju akcjach prewencyjnych i uświadamiających, a także w prywatnych rozmowach często podkreślane jest ryzyko wpadnięcia w uzależnienie. Choć rzeczywiście jest to poważny problem i zagrożenie, w ten sposób często bagatelizujemy inne niebezpieczeństwa związane ze stosowaniem środków psychotropowych. Wielu młodych ludzi dochodzi do wniosku, że jeśli sięgają po narkotyki jedynie okazjonalnie, mogą czuć się bezpieczni. To poważny błąd: w ten sposób spycha się na margines inne negatywne skutki brania tych środków oraz zagrożenia czyhające na ich entuzjastów. Jakie?

Badania przeprowadzone wśród nastolatków wykazały, że nawet osoby okazjonalnie sięgające po nielegalne narkotyki są narażone na wystąpienie takich konsekwencji jak: gorsze wyniki w nauce, pogorszenie relacji z rodzicami, nauczycielami oraz rówieśnikami, utrata pieniędzy, groźne wypadki czy zachowania agresywne. Opisane dane nie powinny nikogo szokować: celem zażywania środków odurzających jest tymczasowa zmiana zachowania i funkcjonowania psychologicznego. Osoby, które na co dzień są niepewne siebie, nieśmiałe i wycofane, pod wpływem narkotyków często zmieniają się w błyskotliwe dusze towarzystwa. Stan zmienionej świadomości skutkuje zwiększoną odwagą, samozadowoleniem oraz zmniejszeniem zahamowań. W efekcie nawet okazjonalne użycie substancji może doprowadzić do zachowań i wyborów, na które dana osoba nie zdecydowałaby się na trzeźwo. Czasami pojawiają się tendencje agresywne: odurzony nastolatek staje się wulgarny, skłonny do przemocy, wszczyna bójki lub dokonuje samookaleczeń. Pod wpływem środka psychoaktywnego użytkownik może odczuwać rozmaite bodźce z większą siłą oraz reagować na nie bardziej emocjonalnie. Jednocześnie cechuje ją mniejsza cierpliwość i odporność na frustrację, co niejednokrotnie kończy się impulsywnymi, przesadzonymi reakcjami. Innym razem zagłuszony zostaje zdrowy rozsądek, w wyniku czego dana osoba jest skłonna do nieprzemyślanych, ryzykownych działań. Nie zważa na ryzyko związane z utratą zdrowia lub życia, co może prowadzić do tragicznych w skutkach wypadków. Niebezpieczne zachowania pod wpływem narkotyków to nie tylko brawurowe popisy czy kierowanie pojazdami, ale również przygodne kontakty seksualne, które często kończą się wstydem, upokorzeniem, a niejednokrotnie również zakażeniem chorobami przenoszonymi drogą płciową lub niechcianą ciążą.

narkotyki od czasu do czasu, narkotyki okazjonalnie ryzyko, leczenie uzależnień, terapia uzależnień, ośrodek Wsparcie

Nawet jeśli unikniemy bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia, pod wpływem narkotyków często narażamy się na kompromitację oraz ośmieszenie. W stanie odurzenia nie jesteśmy w stanie w pełni kontrolować swojego postępowania, a nasz osąd rzeczywistości jest mocno zaburzony. Skutkiem mogą być konflikty z bliskimi, wulgarne i niekontrolowane zachowania. W dzisiejszych czasach nie możemy liczyć na to, że po pewnym czasie wszyscy uczestnicy zajścia o nim zapomną – w dobie smartfonów wyposażonych w aparaty fotograficzne oraz urządzenia nagrywające obraz i dźwięk ryzykujemy, że kompromitujące nas materiały zostaną zobaczone przez kolejne, niepożądane osoby, a nawet wylądują w sieci.

Zdobywanie środków psychoaktywnych z nielegalnych źródeł niesie za sobą jeszcze jedno, poważne ryzyko: kupując narkotyki od ulicznego dilera, nigdy nie wiemy, jaki jest ich rzeczywisty skład. Nie mamy pewności, co zawiera nabyty przez nas „towar” – nie możemy przecież liczyć na sterylny, fabrycznie zapakowany produkt z pełną listą składników wypisaną na etykiecie. W konsekwencji oprócz znanego sobie narkotyku możemy zażyć również domieszkę niewiadomego pochodzenia, a co za tym idzie – narazić się na jej negatywne oddziaływanie oraz utrudnić ewentualną pomoc medyczną.