Alkoholizm

Alkoholizm, czyli uzależnienie od alkoholu jest chorobą. Zazwyczaj rozpoczyna się i rozwija bez świadomości chorego bądź bliskiego mu otoczenia, dlatego jest tak podstępna. Niestety, jeśli osoba uzależniona w porę nie podda się leczeniu, alkoholizm może nawet doprowadzić do przedwczesnej śmierci. W społeczeństwie nadal problem alkoholizmu jest często bagatelizowany, a samo uzależnienie nie jest traktowane jako choroba. Panuje przeświadczenie, iż jest on tylko „słabością”, całkowitą winę ponosi alkoholik a żeby wyjść z nałogu wystarczy silna wola i chęci. Tymczasem jest to bardzo poważna i ciężka choroba, która może dotknąć każdego, niezależnie od wieku, zawodu czy pozycji społecznej.

 

Alkoholizm czy kontrolowane picie?

Choroba alkoholowa ma podłoże zarówno fizyczne, jak i psychiczne. Osoba uzależniona początkowo pije dla działania psychicznego – spożywanie alkoholu sprawia przyjemność, pije się dla poprawy nastroju bądź w sytuacjach towarzyskich. Z czasem jednak niewinne picie może stać się jedynym sposobem na odreagowanie i radzenie sobie w trudnych sytuacjach, a w konsekwencji zakończyć się całkowitą utratą kontroli nad nałogiem. Granica między nawykiem i piciem w sposób kontrolowany a uzależnieniem jest bardzo cienka i wiele osób nie zdaje sobie nawet sprawy, kiedy została przekroczona.

 

Leczenie alkoholizmu Koszalin, Prywatny ośrodek terapii Uzależnień Wsparcie, leczenie uzależnień, leczenie alkoholizmu, terapia Koszalin, Koszalin

 

Jak rozpoznać, że mamy do czynienia z uzależnieniem? Istnieją objawy tej choroby, których występowanie stanowi podstawę do rozpoznania alkoholizmu. Są to przed wszystkim:

  • Głód alkoholowy. Jest to silna, niekontrolowana chęć wypicia alkoholu. Jest to uczucie podobne do głodu bądź pragnienia. Często wiąże się z nim również uczucie paniki i niepokoju.
  • Zmiana tolerancji na alkohol. Zazwyczaj w przypadku picia dużej ilości alkoholu początkowo zwiększa się tolerancja organizmu, wskutek czego wypicie tej samej ilości alkoholu powoduje słabsze efekty, a sam uzależniony zaczyna spożywać coraz większe ilości alkoholu. Wraz z postępem choroby pojawia się obniżenie tolerancji na alkohol i mniejsze dawki powodują podobny efekt nietrzeźwości.
  • Zespół abstynencyjny. Odstawienie alkoholu zaczyna wywoływać przykre objawy fizyczne i psychiczne. Pojawiają się dreszcze, drżenie kończyn, skurcze mięśni, nudności a także poczucie niepokoju, drażliwość, lęk lub zaburzenia snu.
  • Picie w celu złagodzenia lub zapobiegania alkoholowemu zespołowi abstynencyjnemu. Silny lęk i złe samopoczucie powodują, że alkoholik chce zmniejszyć te objawy i w tym celu spożywa kolejne dawki alkoholu. Jest to błędne koło, ponieważ kolejne spożywanie alkoholu sprawia, że zespół alkoholowy staje się coraz silniejszy.
  • Utrata kontroli nad piciem. Objawia się przede wszystkim trudnością w unikaniu rozpoczęcia picia i niemożnością zakończenia. Wraz z pierwszym łykiem alkoholu osoba uzależniona nie jest w stanie przestać sama z siebie ani kontrolować wypitej ilości.
  • Koncentracja życia wokół alkoholu. Życie osoby uzależnionej koncentruje się wokół picia. Szuka ona sposobności do wypicia, a picie zaczyna dominować jej życie. Wskutek tego alkoholik zaczyna zaniedbywać inne aspekty życia, takie jak praca, rodzina czy przyjaźnie.
  • Nawroty po próbach utrzymania trzeźwości. Często osoba uzależniona nie dopuszcza do siebie myśli, że może być chora i starając się udowodnić innym, że wszystko jest w porządku zaprzestaje picia na jakiś czas. Niestety, próby utrzymania abstynencji kończą się niepowodzeniem i alkoholik wraca do picia.
  • Zaburzenia pamięci i świadomości. Pod wypiciu pojawiają się „dziury pamięciowe”, fragmenty lub całe wydarzenia znikają z pamięci. Coraz więcej zachowań i rzeczy dzieje się całkowicie poza świadomością osoby uzależnionej.

 

Alkoholizm jest chorobą postępującą. Granica między kontrolowanym piciem alkoholu jest bardzo cienka i czasami ciężko jest ją nawet zauważyć. Początek choroby alkoholowej zależy od wielu czynników, bowiem każdy inaczej reaguje na alkohol i może być w mniejszym lub większym stopniu podatny na uzależnienie.

 

Leczenie alkoholizmu Koszalin, Prywatny ośrodek terapii Uzależnień Wsparcie, leczenie uzależnień, leczenie alkoholizmu, terapia Koszalin, Koszalin

 

Istnieją cztery typowe fazy przebiegu choroby alkoholowej.

1. Faza wstępna (prealkoholowa). Jest to pierwszy etap choroby, który może trwać od kilku miesięcy do nawet kilku lat. Jest to picie tzw. towarzyskie, okazjonalne. Objawy tej fazy choroby są bardzo trudne do zauważenia, ponieważ nie różnią się znacznie od postępowań osób zdrowych, pijących okazjonalnie. Rozstrzygające jest w tym momencie podejście osoby pijącej do alkoholu. Potencjalny alkoholik odkrywa, że picie sprawia mu przyjemność, odpręża go. Zaczyna więc sięgać po alkohol częściej, aby poprawić sobie humor, odprężyć się lub odreagować. Na tym etapie nie pije raczej w samotności, ale stara się stwarzać okazje do wypicia. Wytwarza w sobie odruch sięgania po alkohol w trudnych sytuacjach i zatraca możliwość radzenia sobie z problemami na trzeźwo. Wzrasta też tolerancja na alkohol.

2. Faza ostrzegawcza. Druga faza choroby alkoholowej rozpoczyna się pojawianiem luk pamięciowych,  czyli palimpsestów. Jest to sytuacja, kiedy osoba pijąca nie traci przytomności, jednak nie jest świadoma swoich zachowań i nie pamięta ich, a takie sytuacje powtarzają się coraz częściej. Okazje do wypicia alkoholu zdarzają się również coraz częściej, a ilości wypitego alkoholu wzrastają. Alkoholik zaczyna pić w samotności, ponieważ potrzeba wypicia staje silniejsza. Tej fazie towarzyszy też poczucie wstydu i wyrzuty sumienia. Osoba uzależniona zaczyna dostrzegać niepokojące objawy, lecz nie dopuszcza do siebie myśli, że może mieć problem alkoholowy. Gdy symptomy zaczynają dostrzegać inne osoby, na wszelkie uwagi  reaguje on zdenerwowaniem i zaprzeczaniem.

3. Faza krytyczna. Charakteryzuje się ona przede wszystkim utratą kontroli. Alkoholik nie jest w stanie powstrzymać się przed wypiciem, a także nie kontroluje wypitych ilości. Czuje on wewnętrzną potrzebę i przymus do picia, nad którym nie potrafi zapanować. Problem z alkoholem zaczyna oddziaływać na jego bliskie otoczenie, jednak wszelkie obietnice i zapewnienia nie powstrzymują osoby uzależnionej od dalszego picia. W tej fazie mogą pojawiać się stany abstynencji, które jednak są zazwyczaj krótkotrwałe i kończą się nawrotem. W ten sposób alkoholik stara się udowodnić sobie i swoim bliskim, że panuje nad sytuacją i nie jest chory. Sam przed sobą nie umie przyznać, że ma problem, a na wszelką krytykę bądź zwrócenie uwagi reaguje agresją i stanowczym zaprzeczaniem. Wciąż usprawiedliwia swoje zachowanie i szuka nowych wymówek. Pojawiają się również objawy odstawienia alkoholu, czyli tzw. głód alkoholowy. Całe życie osoby uzależnionej staje się zdominowane przez nałóg, a w konsekwencji zaniedbuje on swoje obowiązki, pracę, rodzinę, zainteresowania. W tej fazie często zaczyna już spadać tolerancja na alkohol i aby uzyskać stan nietrzeźwości wystarczy już mniejsza ilość wypitego alkoholu.

4. Faza przewlekła (chroniczna). Jest to najbardziej zaawansowany etap choroby alkoholowej. Alkoholik przestaje czuć wyrzuty sumienia z powodu swojego postępowania, a także wyzbywa się zahamowań. Niemal cały czas jest pod wpływem alkoholu, a pić zaczyna w zasadzie od rana. Następuje również gwałtowny i znaczny spadek tolerancji na alkohol – już niewielka ilość wystarcza, aby wprowadzić się w stan nietrzeźwości. Następuje obniżenie funkcji intelektualnych, spowolnienie psychoruchowe oraz zmiany w zachowaniu i osobowości. Pojawiają się również choroby wynikające z ciągłego spożywania alkoholu. Każda próba zachowania trzeźwości kończy się dotkliwym zespołem abstynencyjnym i niepowodzeniem. Może również pojawić się tzw. psychoza alkoholowa i majaczenia. Alkohol staje się jedynym celem w życiu. Wskutek długotrwałej obecności alkoholu we krwi organizm jest coraz bardziej wyczerpany i wyniszczony.

 

Prywatny ośroderk terapii Uzależnień Wsparcie, leczenie uzależnień, leczenie alkoholizmu, terapia Koszalin, Koszalin

 

Leczenie alkoholizmu Koszalin

Alkoholizm jest ciężką chorobą, która musi być specjalistycznie leczona. Pomimo tego, że polega ona na uzależnieniu od substancji, jej następstwa obejmują praktycznie wszystkie dziedziny życia – od relacji z innymi ludźmi i pracę, aż po zdrowie. Niestety, nie można powiedzieć, że choroba jest sprawą tylko osoby uzależnionej – cierpi przez nią cała rodzina i otoczenie. Najbardziej cierpi na tym najbliższa rodzina alkoholika, która staje się mimowolnie współuzależniona.

Objawy alkoholizmu mogą początkowo zostać niezauważone, jednak gdy zaobserwujemy je u bliskiej nam osoby, nie można ich ignorować. Im szybciej zostanie udzielona fachowa pomoc, tym większe prawdopodobieństwo, że terapia okaże się skuteczna. Sprawdź naszą ofertę leczenia alkoholizmu Koszalinie.