Lekomania

Lekomania to uzależnienie spowodowane spożywaniem przez dłuższy okres czasu leków posiadających właściwości uzależniające. Często mogą to być leki przepisane przez lekarza, jednak osoba uzależniona przyjmuje je przez zbyt długi czas bądź w zbyt dużych ilościach. Choroba ta cechuje się przymusem ciągłego zażywania medykamentów w celu uniknięcia nieprzyjemnych konsekwencji i odczuć występujących po odstawieniu leków. Ponieważ tolerancja na przyjmowane medykamenty wzrasta wraz z przyjmowaniem ich, w miarę z rozwojem uzależnienia chory przyjmuje większe dawki aby uzyskać pożądany efekt. Jest to związane z dużym ryzykiem, ponieważ zwiększanie dawki może doprowadzić do przedawkowania, a w konsekwencji do poważnego zatrucia lub nawet śmierci. Niezbędne jest specjalistyczne leczenie lekomanii.

Zazwyczaj lekomania rozpoczyna się zależnością psychiczną. Objawia się ona przede wszystkim przymusem zażywania leku, zabezpieczeniem zapasu oraz przekonaniem, iż bez zażywania leków osoba chora nie będzie sobie w stanie poradzić. Uzależnienie fizyczne, które na ogół pojawia się dopiero po jakimś czasie, charakteryzuje się obecnością objawów abstynencyjnych występujących po nagłym zmniejszeniu dawki lub odstawieniu przyjmowanego leku. Jest ono również konsekwencją ingerencji leku w procesy biochemiczne organizmu, które pod wpływem długotrwałego przyjmowania szkodliwych substancji zostają zaburzone i do ich prawidłowego funkcjonowania obecność leku staje się konieczna. Objawy uzależnienia psychicznego i fizycznego są bardzo silnie ze sobą powiązane i często ich rozgraniczenie jest praktycznie niemożliwe.

Uzależnienie od leków może obejmować leki z wielu kategorii, jednak te, które są najczęściej powiązane z lekomanią to leki nasenne oraz przeciwbólowe. Nie oznacza to jednak, że tylko te medykamenty mogą wywołać bądź dotyczyć lekomanii. Innymi rodzajami leków które bywają nadużywane są również leki przeciw lękowe, uspokajające, przeciwdrgawkowe, hormonalne, a także suplementy diety. Nieprawidłowe przyjmowanie tych leków bez kontroli lekarza niesie za sobą szereg skutków ubocznych i może doprowadzić do poważnych konsekwencji i trwałego wyniszczenia organizmu.

 

Leczenie lekomanii,  Prywatny ośroderk terapii Uzależnień Wsparcie, leczenie uzależnień, leczenie lekomanii Koszalin

 

Kto jest podatny na uzależnienie od leków?

Niestety, każdy może stać się ofiarą lekomanii. Jest tak, ponieważ uzależnienie to często wynika z przyjmowania leków podczas innej choroby. Są jednak osoby bardziej podatne na uzależnienie, które dużo łatwiej zachorują. Są to m.in.:

  • osoby cierpiące na nerwicę, stany lękowe, depresję lub zaburzenia snu. W tych przypadkach przyjmowanie leków często jest najłatwiejszym sposobem na „normalne” funkcjonowanie, w wyniku czego taka osoba zaczyna przyjmować leki aby poradzić sobie z zaburzeniami.
  • kobiety w wieku 35-50 lat,
  • osoby uzależnione od innych substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki). Osoby z innymi uzależnieniami mogą zacząć przyjmować leki w celu złagodzenia objawów abstynencyjnych, a w konsekwencji uzależnić się od nich,
  • osoby samotne, nie mające oparcia w postaci rodziny bądź przyjaciół. U takich osób objawy przyzwyczajenia, czyli lżejszej formy uzależnienia mogą pojawić się niezauważone, wskutek czego osoba ta może sama nie zauważyć problemu.

 

Leczenie lekomanii , Prywatny ośrodek terapii Uzależnień Wsparcie, leczenie uzależnień, leczenie lekomanii Koszalin

 

Skutki nadużywania leków.

  • uzależnienie psychiczne. Najczęściej pojawia się przed uzależnieniem fizycznym. Objawia się przede wszystkim niekontrolowaną potrzebą, wręcz przymusem przyjmowania leku w obawie przed skutkami odstawienia. Charakteryzuje je również gromadzenie zapasów leku, spowodowane lękiem przed ewentualnym brakiem medykamentu. Chory jest przekonany, że bez leków nie jest sobie w stanie poradzić.
  • zaburzenia czynności psychicznych i somatycznych organizmu, powstałe w wyniku długotrwałej ingerencji substancji w procesy organizmu.
  • objawy abstynencyjne. Pojawiają się one po nagłym odstawieniu leku lub zmniejszeniu jego dawki. Zazwyczaj są one tak dokuczliwe, że w celu złagodzenia ich osoba uzależniona wraca do leków.
  • uzależnienie fizyczne. Zwykle pojawia się później i objawia się przede wszystkim zwiększoną tolerancją spowodowaną stałą obecnością leków w organizmie.

 

Niestety, wszechobecność reklam medykamentów i ich dostępność powoduje, iż lekomania staje się coraz bardziej powszechna. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z poważnych konsekwencji tej choroby, a wiele wychodzi z błędnego założenia, że przyjmowanie leków powszechnie dostępnych nie może być szkodliwe. Profilaktyka i leczenie lekomanii jest niezwykle skomplikowane, wiąże się przede wszystkim z wyeliminowaniem bezpośredniej przyczyny przyjmowania leku, jaką często jest schorzenie wymagające leczenia. Skuteczną formą kuracji uzależnienia jest odpowiednio dobrana terapia oraz podawanie osobie uzależnionej placebo. Lekomanii nie można ignorować, gdyż jej skutki mogą być bardzo poważne i prowadzić do stałego uszkodzenia zdrowia bądź nawet śmierci. Należy interweniować przy zauważeniu jakichkolwiek podejrzanych objawów, które mogą wskazywać na uzależnienie, ponieważ im szybciej chory zwróci się o pomoc, tym łatwiej jest wyjść z nałogu a destrukcyjne skutki przyjmowania substancji będą mniejsze.