Narkomania

Narkomania to poważna choroba spowodowana zażywaniem środków narkotycznych lub innych substancji uzależniających. Charakteryzuje się koniecznością przyjmowania określonych substancji, tendencją do ciągłego zwiększania dawki oraz zarówno psychicznym, jak i fizycznym uzależnieniem. Zaprzestanie przyjmowania środków odurzających skutkuje bardzo ciężkimi doznaniami abstynencyjnymi.

Jest to złożona choroba, składająca się z dwóch rodzajów zależności: psychicznej i fizycznej. Pierwsza z nich stanowi silną potrzebę zażywania substancji. Objawia się wieloma dolegliwościami ze strony organizmu, np. bólami, biegunką, uczuciem zimna czy dreszczami. Reakcje te składają się na tzw. zespół abstynencyjny. Jest to odpowiedź organizmu na brak substancji, do której został przyzwyczajony i bez której nie potrafi już funkcjonować. Zwiększa się także tolerancja na przyjmowane środki. Organizm uniewrażliwia się na narkotyk, potrzebne są więc coraz większe dawki, aby osiągnąć taki sam efekt.

Uzależnienie psychiczne objawia się natomiast wzrostem aktywności związanej z poszukiwaniem substancji, zaniedbaniem codziennych zwyczajnych czynności oraz relacji z otoczeniem a także brakiem kontroli nad własnym zachowaniem. Narkomani borykają się z natrętnymi myślami dotyczącymi zażywanych substancji, które nękają ich również w stanie abstynencji.

Narkomania w bardzo krótkim czasie prowadzi do poważnych zmian psychicznych. Często wiąże się to z degradacją społeczną, obniżeniem uczuciowości wyższej, osłabieniem woli czy kłamliwością. Niejednokrotnie staje się przyczyna wejścia na drogę przestępczą. Choroba ta prowadzi w krańcowych przypadkach nawet do śmierci.

 

leczenie narkomanii, Prywatny ośroderk terapii Uzależnień Wsparcie, leczenie uzależnień, leczenie narkomanii, terapia Koszalin, Koszalin

 

Rodzaje narkotyków

Najbardziej popularny jest podział narkotyków ze względu na stopień szkodliwości substancji. Rozróżniamy narkotyki twarde i miękkie. Jest to podział umowny, nieokreślony przepisami. Za twarde uważa się substancje psychoaktywne o najwyższym potencjale uzależniającym, np. heroinę czy amfetaminę. Do miękkich natomiast zalicza się środki, które nie wywołują uzależnienia fizycznego, np. marihuana. Należy pamiętać, że rozróżnienie na mniej lub bardziej szkodliwe narkotyki jest jedynie umowne, a każda tego typu substancja niesie ze sobą ogromne ryzyko dla życia i zdrowia.

Do twardych narkotyków zaliczamy m.in.:

  • opioidy – substancje oddziałujące na receptory opioidowe w mózgu (heroinę, kodeinę, opium, morfinę),
  • kokainę,
  • amfetaminę.

Na liście miękkich narkotyków znajdziemy natomiast:

  • marihuanę,
  • narkotyki halucynogenne (ecstasy, LSD, grzyby halucynogenne).

 

leczenie narkomanii, Prywatny ośroderk terapii Uzależnień Wsparcie, leczenie uzależnień, leczenie narkomanii, terapia Koszalin, Koszalin

 

Etapy uzależnienia od narkotyków:

Osoby uzależnione od narkotyków przechodzą przez poszczególny fazy uzależnienia zależne od intensywności kontaktu z substancją uzależniającą.
1. Inicjacja
2. Etap eksperymentowania
3. Etap używania i nadużywania substancji’
4. Etap uzależnienia.

U niektórych osób doświadczenia z narkotykami kończą się na inicjacji, inni wycofują się z brania na etapie „nadużywania”. Jest jednak wiele osób, które stopniowo zwiększają ilość i częstotliwość przyjmowanych narkotyków, wpadając w głębokie uzależnienie. Z czasem każda próba przerwania nałogu skutkuje coraz gorszymi dolegliwościami natury psychicznej i fizycznej.

 

leczenie narkomanii, Prywatny ośroderk terapii Uzależnień Wsparcie, leczenie uzależnień, leczenie narkomanii, terapia Koszalin, Koszalin

 

Sposoby zażywania narkotyków

Przyjmowanie substancji psychoaktywnych może odbywać się na różne sposoby. Droga przyjmowania substancji zależy m.in. od: postaci narkotyku, celu, jaki osoba uzależniona pragnie osiągnąć, możliwości somatycznych a także lęku przed zarażeniem się chorobami.

Substancje psychoaktywne można przyjmować:

  • przez przewód pokarmowy (doustnie, podjęzykowo, doodbytniczo),
  • wstrzykiwanie (dożylne, domięśniowe, podskórne),
  • wziewnie (palenie, inhalacja),
  • wciąganie do nosa,
  • przezskórne.

Samodzielne próby walki z tym uzależnieniem rzadko przynoszą rezultaty. Narkotyki wpływają nie tylko na nastrój i zachowanie, ale także na myśli, uczucia oraz świadomość osoby uzależnionej. Długie zażywanie szkodliwych substancji zmienia reakcje fizyczne oraz odbiór otoczenia. Zmiany w psychice mogą być bardzo znaczące i niekiedy nieodwracalne. Narkotyki często prowadzą także do śmiertelnych zatruć, prób samobójczych lub tragicznych w skutkach wypadków.

Każdy z nas zdaje sobie sprawę z tego, że wyjście z uzależnienia od narkotyków to bardzo trudny i długotrwały proces. A mimo to, wiele osób sięga po narkotyki, wmawiając sobie, że przyjmowanie ich okazjonalnie nie jest niczym złym. Niestety, prawda jest taka, że każdy z nas może stać się osoba uzależnioną. Jedyną skuteczną ochroną jest natomiast niesięganie po narkotyki.