leczenie alkoholizmu Koszalin, ośrodek wsparcie, leczenie uzależnień Wsparcie' (2)

Wspólnota DDA – czym jest i jak działa?

Alkoholizm jest bardzo poważną i destrukcyjną chorobą, dotykającą nie tylko samego uzależnionego, ale również całego jego systemu rodzinnego. Szczególnie cierpią najmłodsi, którym choroba rodzica w jakimś sensie odbiera dzieciństwo. Nic dziwnego, że wielu z nich w dorosłym życiu poszukuje wsparcia w budowaniu zdrowego, normalnego życia. Czy wspólnota DDA może im w tym pomóc?

 

Do tej pory nasza kultura bardzo dużo czasu poświęcała naturze uzależnień oraz pomocy osobom nimi dotkniętym. Na szczęście, od jakiegoś czasu coraz więcej mówi się również o problemach, jakich doświadczają ich bliscy. Alkoholizm jednego z rodziców jest czynnikiem, który w znacznym stopniu zakłóca rozwój dziecka oraz przeorganizowuje funkcjonowanie całej rodziny. Dorastanie w tak zaburzonym systemie utrudnia adekwatny, bezpośredni kontakt z teraźniejszością i powoduje zamknięcie się w trudnej, traumatycznej przeszłości. Dorosłe dziecko alkoholika wciąż pozostaje pod wpływem traumatycznych doświadczeń z wczesnych lat życia i nieświadomie interpretuje aktualne zdarzenia przez ich pryzmat. Schematy te zaburzają zarówno jego kontakty z innymi, jak i z samym sobą.

 

leczenie alkoholizmu Koszalin, ośrodek wsparcie, leczenie uzależnień Wsparcie' (1)

Przyczyn występowania syndromu DDA można doszukiwać się w dużej liczbie bolesnych doświadczeń, nieprzewidywalności zachowania rodziców, cierpieniu, życiu w nieustannym napięciu i stresie, zaniedbaniach rozwojowych i niezaspokajaniu potrzeb dziecka, braku oparciu oraz poczuciu opuszczenia, przemocy domowej, braku poczucia bezpieczeństwa, wstydzie, nadużyciach seksualnych, braku spójnych norm i wartości, niepełnym przebiegu rozwoju więzi, braku oparcia, życiu w zaprzeczeniu i tabu, izolacji oraz braku bliskości. Po wpływem wszystkich tych czynników u Dorosłych dzieci alkoholików pojawiają się symptomy takie jak:

– krzywda emocjonalna wynikająca z odrzucenia przez rodziców (rodzice byli zajęci piciem alkoholu lub skupieni na piciu partnera, partnerki),

– zakotwiczenie emocjonalne w relacji z rodzicami w roli dziecka,

– zależność,

– problemy w kontakcie ze swoimi uczuciami i potrzebami,

– niejasność uczuć i potrzeb, nieadekwatny obraz siebie, niska samoocena i poczucie własnej wartości,

– brak świadomości i umiejętności obrony własnych i respektowania cudzych granic,

– chaos pojęciowy zrównujący w sferze przekonań strach z szacunkiem, a w efekcie trudności w budowaniu relacji z autorytetami,

– wypieranie poczucia krzywdy doznanej w dzieciństwie,

– trudności w budowaniu relacji z innymi,

– lęk przed bliskością,

– wrogość w relacjach,

– nadodpowiedzialność, nieufność i wzmożona kontrola,

– potrzeba akceptacji za wszelką cenę,

– lęk przed odrzuceniem,

– podwyższony poziom lęku,

– zwątpienie w siebie, niskie poczucie własnej wartości,

– poczucie winy, wstydu i strachu,

– zamknięcie w sobie, skrytość,

– pesymizm,

– samotność, izolacja,

– brak równowagi, drażliwość, histeryczność, huśtawki emocjonalne, zalegające uczucia złości, lęku, wstydu, smutku poczucia winy i krzywdy, chroniczne napięcie,

– potrzeba mocnych wrażeń, zachowania ryzykowne (sięganie po substancje zmieniające świadomość, agresja, autoagresja itp.),

– czarno-białe spostrzeganie świata,

– perfekcjonizm, skłonność do kompulsywnych zachowań,

– somatyzacje,

– impulsywność,

– trudności z określaniem celów życiowych, utrata sensu życia,

– depresja, zaburzenia jedzenia lub snu.

W odpowiedzi na potrzeby osób wychowywanych w rodzinach alkoholowych powstała Wspólnota DDA, czyli samopomocowe grupy wsparcia działające na bazie przejętego z ruchu AA (po niewielkich adaptacjach) programu Dwunastu Kroków.

 

 leczenie alkoholizmu Koszalin, ośrodek wsparcie, leczenie uzależnień Wsparcie' (4)

Jednym z celów Wspólnoty DDA jest przepracowanie problemów doświadczanych w dzieciństwie. Dorosłe dzieci alkoholików twierdzą, że aby zatrzymać autodestrukcję, muszą w pewnym sensie naprawić błędy swoich dawnych opiekunów, stając się własnym, troskliwym i kochającym „rodzicem”. Wspólnota ma stanowić bezpieczne miejsce, w którym każdy ma możliwość opowiedzenia o doznanych przez siebie krzywdach i zranieniach, a także doświadczanych lękach i trudnościach. Skutkiem ma być uwolnienie się od wstydu i obwiniania zarówno siebie, jak i innych. W efekcie DDA uleczają swoje wewnętrzne dziecko i stają się dorosłymi wyzwolonymi od urazów z dzieciństwa. Uczą się kochać oraz akceptować siebie.

W tym celu Wspólnota DDA sformułowała 12 obietnic składanych samym sobie:

 1. Odkryjemy naszą prawdziwą tożsamość, kochając i akceptując siebie.
 2. Nasze poczucie własnej wartości wzrośnie poprzez codzienną akceptację siebie.
 3. Pozbędziemy się obawy przed autorytetami oraz potrzeby zadowalania innych.
 4. Rozwinie się w nas zdolność do dzielenia intymności.
 5. Mierząc się z problemami wynikającymi z porzucenia nas w dzieciństwie, będziemy przyciągać to, co nas wzmacnia i staniemy się bardziej tolerancyjni wobec słabości.
 6. Będziemy się cieszyć poczuciem stabilizacji, spokoju i bezpieczeństwa finansowego.
 7. Nauczymy się bawić i czerpać radość z życia.
 8. Będziemy kochać tych ludzi, którzy potrafią kochać i być odpowiedzialnymi za siebie.
 9. Będzie nam łatwiej ustanawiać zdrowe granice.
 10. Pozbędziemy się obawy przed porażką czy sukcesem, intuicyjnie dokonując zdrowszych wyborów.
 11. Z pomocą naszej grupy wsparcia DDA, stopniowo uwolnimy się od naszych dysfunkcyjnych zachowań.
 12. Stopniowo, z pomocą naszej Siły Wyższej nauczymy się oczekiwać i dostawać to, co najlepsze.